اکتبر 07

65165

من واقعا نمیدونم این کسایی که بازی ایران با کره رو کردن چماق تا بزنن تو سر دین خائنن یا نفهم؟! واقعا مشکلشون چیه؟ چرا باید همه چیز رو در برابر دین قرار داد؟

مگه بازی ایران کره حرامه ؟ چرا باید این رو مساله کرد که زد تو سر دولت یا مردم؟ Continue reading »

نوشته شده توسط admin \\ tags: , , , , , , , , , ,

اکتبر 03

1457888630159169

وقتی خدا عالم را خلق کرد، برای نشاط و سرزندگی و سعادت عالم، می‌بایست خون را در رگ‌های عالم به جریان درآورد، وگرنه عالم موجودی خشک و بی روح بود که اهل آن در نیستی محض نابود می‌شدند.

Continue reading »

نوشته شده توسط admin \\ tags: , , ,