صفحه 1
استاندارد

اسلام ارتباط با نامحرم را حرام نکرده است!

6

بعضی اوقات واژه ها همان بلایی را سر ما می آورند که شبهات سنگین اعتقادی بر سر جوانان نسل ما می آورند، مثلا همین ارتباط با نامحرم.
می گویند اسلام چرا ارتباط با نامحرم را حرام دانسته است در حالی که جهان امروز این مساله را به سختی خواهد پذیرفت.

ادامه مطلب ←