بدون دلیل دنبال دلیل نباش

هیچ چیز بدتر از این نیست که

بدون دلیل

دنبال دلیل باشی

زیرا گاهی دلایل

جز دردسر نیستند.

 

دیدگاهتان را بنویسید