با یک قطره دریا میشود

حسین جان!

همه ضرب المثل ها را به هم ریخته ای

در دستگاه تو

با یک قطره هم دریا می شود

 

 

نظر شما