اسلام ارتباط با نامحرم را حرام نکرده است!

6

بعضی اوقات واژه ها همان بلایی را سر ما می آورند که شبهات سنگین اعتقادی بر سر جوانان نسل ما می آورند، مثلا همین ارتباط با نامحرم.
می گویند اسلام چرا ارتباط با نامحرم را حرام دانسته است در حالی که جهان امروز این مساله را به سختی خواهد پذیرفت.

بهانه نوشتن این مطلب سوالی بود که یکی از بینندگان از میهمان برنامه سمت خدا کرده بود، و سوال این بود:
چرا اسلام ارتباط با نامحرم را مشکل دانسته، جواب قطعی و عقلی میخواهم و با توجه عصر حاضر چرا باید اسلام این ارتباط را حرام بداند؟
میهمان برنامه هم پاسخ هایی را داد که دیدم تقریبا ربطی به این سوال ندارد، این شد که گفتم اینجا بنویسم بعضی نکات را.

کجا اسلام با رابطه با نامحرم مشکل دارد؟
اول باید ببینیم ارتباط با نامحرم یعنی چه؟
این ارتباط از روی هوا و هوس است یا کاری و اجتماعی، اسلام با قسمت اولش مشکل دارد وگرنه اسلام با رابطه حلال نامحرم چه مشکلی دارد؟ این همه ارتباط های سالم میان دختر و پسر است که اسلام مشکلی در آن نمیبیند. مشکل آنجاست که دو طرف خواسته باشند بر اساس هوی و هوس با هم ارتباط داشته باشند.
وگرنه این همه رابطه سالم در اسلام، پس اصلا اسلام با رابطه با نامحرم مشکلی ندارد، بلکه اسلام به هوی و هوس و تجاوز به حریم پاک نامحرم مشکل دارد.

من دوست پسرم را میخواهم!

خب حالا چرا اسلام می گوید رابطه ها باید بر اساس تعهد باشد؟ این خطبه عقد که خوانده میشود همان تعهد است، اسلام از رابطه های بدون تعهد متنفر است و این همان چیزی است که ما نیز در درون خودمان آن را درست میدانیم. چه کسی از رابطه های بدون تعهد استقبال می کند؟

سوال: این که دختری برای لذت با پسری در ارتباط باشد اشکال دارد؟

نه ولی به شرط تعهد، پسر باید تعهد بدهد زمان این رابطه و حقی که بر گردن زن دارد را مشخص کند و دختر نیز باید تعهد دهد در قبال آن وظائفی داشته باشد، این است معنای خطبه عقد و کجای آن مشکل دارد؟

چرا فکر میکنیم اسلام از ارتباط متنفر است؟ چرا فکر میکنیم اسلام ارتباط با نامحرم را مشکل می داند؟ مگر میشود خدا زن و مرد خلق کند و بگوید با هم رابطه نداشته باشید؟ اسلام حرفش ارتباط با ضابطه است و عقد موقت یا دائم این ضابطه هست.

چرا من نباید چند دوست پسر داشته باشم؟

شما کاری به اسلام نداشته باشید، کدام فکر در دنیا خیانت را میپذیرد؟ وقتی دختر و پسری با هم عقد بسته اند دختر با کسی دیگر نیز باشد، اسلام همین را ضابطه مند کرده است. شما ببینید در کجای دنیا خیانت را خوب میدانند.

آیا اسلام اجازه چند همسری به مردان داده است؟

خیر، اسلام برای چند همسری شرایط گذاشته است، و در بسیاری از موارد به مردان اجازه نمی دهد با داشتن همسری خوب سراغ همسر دیگری روند و اگر مردی با داشتن همسری خوب سراغ زن دیگری رود این مشکل فرد است و اسلام آن را نمی پسنند و این مشکل مرد است نه اسلام.

اگر مردی بتواند عدالت را رعایت کند میتواند چند همسر بگیرد یا اگر زنی به وظائف اصلی در تمکین مرد عمل نکند اسلام به مرد این اجازه را میدهد همانطور که به زن نیز این اجازه را میدهد که در صورت این که همسرش نیازهای او را برآورده نکند درخواست طلاق کند و جدا شود.

وجدان بهترین دلیل برای رد شهوترانی است

وجدان همه ما این را نمی پسندد، کدام مردی دوست دارد همسرش با مردهای دیگر ارتباط شهوانی داشته باشد؟ یا کدام زنی دوست دارد شوهرش با زن دیگری در ارتباط باشد؟ پس چرا همین را اسلام میزند بد است و آن را نمیپسندیم؟ در حالی که اسلام صحبت وجدان همه انسان های آزاده جهان است.

 

دیدگاهتان را بنویسید