سپرده گذاری نزد خدا

هر چه بیشتر بسپری به خدا

سپرده گذاری ات نزد خدا بیشتر است

خوش به حال آنان که

همه چیزشان را میسپرند به خدا

دیدگاهتان را بنویسید